Pleietrinn for vannbehandling

Pleietrinn for vannbehandling

Pleietrinn for vannbehandling

Ordinær pris 0,00 kr
/
 • Rask levering
 • Sikker betaling
Mva inkludert. Frakt tilkommer etter bestilling.

For at et basseng eller boblebad skal fungere optimalt, være hygienisk og delikat er det viktig med riktig vannpleie/vannbehandling.

Det er og viktig å sette seg inn i rekkefølgen vannbehandlingen skal utføres i.

Dette gir den beste vannkvaliteten og den mest økonomiske driften da alle kjemikaliene fungerer optimalt.

1. Finn en testmetode som passer i din hverdag.
En god vannbehandling starter alltid med en vanntest/analyse. Det finnes teststrips hvor fargekoder viser nivåene, og digitale apparater. Samt automatikk som gir deg nivåene på et panel.
Les mer om testutstyr for: manuell bruk | automatisk måling evnt. dosering

Jevnlige vanntester med påfølgende vannbehandling vil sikre to viktige forhold:

 • Vannet er hygienisk, delikat og trygt å bade i.
 • Vannet skader ikke bassengoverflater og utstyr som pumper, filter, rør og varme.

Utfra verdiene på testen justeres verdiene i følgende rekkefølge:

2. Skap et nøytralt vann som gjør videre vannbehandling optimal og ikke skader bassengoverflater og utstyr

Juster pH verdien.

Ideell pH verdi gir et nøytralt vann som er lett å behandle. Lav pH verdi gjør vannet surt og korrosivt, høy pH verdi gjør vannet basisk/kalkdannende. Begge deler gjør videre vannbehandling vanskelig/desinfeksjonen svekkes, det kan skade bassengutstyret og irritere hud og øyne.

Ved lav pH, benyttes pH +
Ved høy pH, benyttes pH -

La produktene virke i et døgn før du tar en ny vannanalyse/test.

Ideell pH verdi ligger mellom 7.2 og 7.6 på en skala mellom 0-14.

Er pH verdien vanskelig å balansere/den svinger veldig, anbefaler vi å måle og justere: 

Total alkalitet/TA
TA viser mengden av hydrogenkarbonater i vannet. TA er en buffer/viktig støttespiller for pH verdien, og må være tilstede i vannet, i en gitt mengde. For høy eller lav verdi vil gi ustabile pH verdier og må justeres. Ved lav TA benyttes alkalitet pluss, ved høy verdi må nytt vann tilsettes for å kunne stabilisere pH verdien. 

Ideell TA verdi er mellom 80 - 120 mg/l. 

Total hardhet
Vannets hardhet viser mengden av kalk og magnesium i vannet. Vannets hardhet er også en viktig buffer/støttespiller for pH verdien i vannet, i en gitt mengde. For høy eller lav verdi kan gi ustabile pH verdier og må justeres. Ved lav hardhet, tilsettes kalsiumhardhet pluss. Er det høy hardhet, må noe av vannet erstattes med nytt vann. 

Ideell hardhet ligger mellom 150 - 250 mg/l

Når alkalitet og hardhet er stabilisert, kan pH verdien balanseres, og videre vannbehandling utføres:

3. Desinfiser vannet for å unngå bakterier.

Et basseng eller boblebad vil naturlig bli tilsatt bakterier, organisk og uorganisk materiale.
Fra mennesker, natur og miljøet rundt. Det er derfor viktig å benytte desinfeksjon som fjerner bakterier, samt midler som forebygger og behandler alger/sporer. Vedlikehold av bassesengutstyret som filtrerer partiklene ut av vannet er også en viktig del av vannbehandlingen.

Du kan velge mellom klorholdige og klorfrie kjemikalier.
Innen begge gruppene finnes det ulike varianter: granulat/pulver, tabletter og flytende. De har ulike tidsintervaller for dosering.

 • Granulat/pulver, løses opp i en bøtte bassengvann og må tilsettes jevnlig/hyppig i bassengvannet.
 • Tabletter tilsettes i egnet beholder eller skimmer og avgir gradvis desinfeksjonen. Doseres i gjennomsnittet ukentlig.
 • Flytende benyttes sammen med automatikk.

Det som er viktig å merke seg er at klorholdig desinfeksjon aldri må tilsettes direkte i bassengvannet. Dette da det vil medføre misfarging av bassengflatene. Løs alltid opp granulat i en bøtte vann, og benytt egnet beholder til tablettene. Det finnes og tabletter som inneholder filterrens, disse må doseres i skimmeren.
Les alltid pakningsvedlegget før bruk!

Klorholdige produkter gir en rask og sikker desinfeksjon, og er mest benyttet.
Klor oksyderer/forbrenner forurensning som bakterier og mikroorganismer fra vannet og gjør det trygt å bade.

Når vi måler klorverdien i vannet, er det viktig å merke seg to viktige klorverdier:
Fri klor er aktiv desinfiserende klor. Den som forbrenner.
Bunden klor, er klor som har reagert med ammoniakkforbindelser i vannet. Disse kommer bla. fra mennesker (svette, urin m.m). Bunden klor er "brukt opp" og vi ønsker ikke for høye verdier av den i badevannet. Den gir klorlukt og kan svi i øynene. For å finne verdien av bunden klor, må vi måle både fri klor og total klor. Differansen her er bunden klor.

Når total klor er høyrere en fri klor, får vi det som kalles kombinert klor og vannet må sjokkbehandles. En sjokkbehandling innebærer å tilsette en høy dose fri klor som oksyderer/fjerner den kombinerte kloren. Ved en sjokkbehandling, må anlegget gå i 12 timer og klornivået må sjekkes og være under 3 mg/l før man bader igjen. 

Ideell klorverdi er mellom 1-3 mg/l 

Klorfrie produkter er et godt alternativ til klor, og gir en skånsom og luktfri desinfeksjon.
Ved bruk av klorfri desinfeksjon, må vannet sjokkbehandles jevnlig (hver 14. dag) for å sikre høy vannkvalitet fri for bakterier.
Klorfrie produkter desinfiserer ved hjelp av aktivt oksygen. Høyt innhold av aktivt oksygen i vannet virker bakteriedrepende. Aktivt oksygen kan tilsettes direkte i vannet, er skånsom, luktfri og man kan bade raskt etter desinfisering og sjokkbehandling med aktivt oksygen (15 min). 

Les mer om våre produkter innen: klorholdige | klorfrie 

Dosering av desinfeksjon:
Man kan velge mellom manuell og automatisk dosering. Manuell dosering forutsetter at du jevnlig husker å tilsette kjemien.
Automatisk dosering gir forutsigbarhet og et jevnt innhold av desinfeksjon i vannet.
Automatisk dosering kan også kombineres med automatisk måling. Et automatikk skap måler og doserer kjemi etter verdiene som til enhver tid er i vannet. Måling av pH og desinfeksjon (klor, reddox, brom eller aktivt oksygen) er det mest vanlige. Men vi har og automatikk som måler og doserer opp til 4 vannverdier (ph, desinfeksjon, algemiddel og flokkulering). Les mer om vår automatikk her, og ta gjerne kontakt om du har spørsmål.

4. Forebygg algedannelse.

Selv kontinuerlig vanndesinfisering er ikke alltid nok til å forhindre spredning av alger i bassenget. Bruk og ytre påvirkninger tilfører vannet sporer fra mikroorganismer.
Det er derfor viktig med jevnlig tilføring av algemiddel som forebygger og behandler ved algevekst, i tillegg til et jevnt klornivå i vannet.
Vann med algedannelse, blir misfarget og uklart. Det kan og gi glatte bassengoverflater som kan føre til ulykker. Filter og pumper kan tettes dersom algene dannes der.

Tilfør vannet algemiddel regelmessig igjennom hele sesongen, ca. 1 gang i uken. Ved høye temperaturer, hyppig bruk og mye sollys, anbefaler vi å doble doseringen.

Det er svært mye enklere og rimeligere å forebygge algedannelse, enn det er å fjerne den når den har etablert seg. Det er tidkrevende og krever ofte flere runder med skrubbing og sjokklorering. Mye av grunnen til det er at alger formerer seg raskt, og først sees når de har formert seg vesentlig.

I forhold til algedannelse, er det også viktig at vannet sirkulerer jevnt og kontinuerlig.

5. Benytt fellingsmidler for et krystallklart vann.
Et basseng eller boblebadvann vil naturlig inneholde partikler/urenheter fra mennesker,
pleiemidler og andre stoffer/mineraler. Mange av de fanges opp av filteret og en slamsuger, men de aller minste fyker igjennom eller forbi og forblir i vannet. De gjør vannet uklart og udelikat. Et fellingsmiddel samler disse til større enheter som lar seg filtrer ut av vannet.
Det gir en krystallklart og delikat basseng.

Ved å benytte fellingsmidler, senkes også klorforbruket da kloren har færre partikler å feste seg til/oksydere. 

6. Rengjør vannet regelmessig med hov og slamsuger. Ved bruk av bassenget tilføres det ofte urenheter fra miljøet rundt. For å ivareta en god vannkvalitet og et delikat vann, er det viktig å fjerne disse jevnlig. De som flyter i vannskorpen, fjernes med en hov. De som synker til bunnen fjernes med en slamsuger. Vi har et godt utvalg innen både manuelle og automatiske modeller.

7. Rengjør filteret regelmessig. Filteret er en viktig del av vannbehandlingen. Bruk, kjemikalier og ytre påvirkninger avsetter partikler i vannet som legger seg i filteret. Det er derfor viktig med jevnlig utspyling for at filteret skal fungere optimalt og bidra til gode vannverdier. Sliter du med ustabile vannverdier, anbefaler vi ofte en sjekk av filteret. Det er de siste årene utviklet klorprodukter som også renser filteret: Bayrol Chlorilong ultimate 7 og Bayrol Varitab.

8. Bruk "rene" produkter med høyt innhold av aktive stoffer. Såkalte "billige" kjemikalier har ofte et lavt innhold aktive stoffer. Dette resulterer i høyere forbruk/mengde produkt pr. dosering. 

Sjekk jevnlig bassengvannet, og alltid før behandling. Ideelle vannverdier:

 • pH verdien bør ligge mellom 7,2 og 7,6.
 • Klor innholdet bør ligge mellom 0,5 og 1,5 mg/l.
 • Bunden klor innhold bør ligge på maks 0,5 mg/l. Evnt. maks 50% av den frie klorverdien.
 • Cyanursyre bør ligge på maks 25 - 50 mg/l. (restavfall fra triklor som kan gjøre klor ineffektiv)
 • Alkalitet bør ligge mellom 80 - 120 mg/l. 
 • Hardhet bør ligge mellom 150 - 250 mg/l. 

Velkommen innom vårt lager i Sandvika for en fagprat og hyggelig handel!

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA, og Googles personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.

Nylig vist

Vi kan alt innen svømmebasseng og spa

Smebys AS har siden 2012 gitt profesjonell veiledning innen nybygg, utført service og vedlikehold av eksisterende anlegg og solgt kvalitetsprodukter innen bl.a. bassengutstyr, montasjemateriell og kjemikalier. Vi er et lite firma som setter god kundebehandling høyt. Velkommen til vår butikk i Sandvika!