Råd og Tips

God vannbehandling
Et basseng gir stor glede for hele familien. For å sikre den beste vannbehandlingen anbefaler vi at følgende punkter blir ivaretatt igjennom hele sesongen:

1. Finn en testmetode som passer i din hverdag
En god vannbehandling starter alltid med en vanntest/analyse. Vi har testutstyr for: manuell bruk | automatisk måling og evnt. dosering

2. Juster pH verdien
Svinger pH verdien mye, anbefaler vi å måle alkalitet og hardhet.
Ideell pH verdi ligger mellom 7.2 og 7.6 og gir det beste utgangspunkt for desinfeksjonsmidler.

3. Desinfiser vannet for å unngå bakterier
Du kan velge mellom klorholdige og klorfrie kjemikalier. Innen begge gruppene finnes det ulike varianter: flytende, tabletter og granulat/pulver. De har ulike tidsintervaller for dosering. Les mer om våre produkter innen: klorholdige | klorfrie
Innen desinfeksjon kan du velge mellom manuell og automatisk dosering. Vi har automatikk som måler og doserer fra 2-4 vannverdier. Det eneste du må gjøre, er å følge med på verdiene.

4. Forebygg algedannelse
Bruk og ytre påvirkninger tilfører vannet sporer fra mikroorganismer. Det er derfor viktig med jevnlig tilføring av algemidler som forebygger og behandler ved algevekst.
Vann med algedannelse, blir misfarget og uklart. Det kan og gi glatte bassengoverflater.

5. Benytt fellingsmidler
Disse samler små svevepartikler/urenheter til større enheter som lar seg filtrer ut av vannet. Det gir en krystallklart og delikat basseng.

6. Rengjør vannet regelmessig med hov og slamsuger
Ved bruk av bassenget tilføres det ofte urenheter fra miljøet rundt. For å ivareta en god vannkvalitet og et delikat vann, er det viktig å fjerne disse jevnlig. De som flyter i vannskorpen, fjernes med en hov. De som synker til bunnen fjernes med en slamsuger. Vi har et godt utvalg innen både manuelle og automatiske modeller.

7. Rengjør filteret regelmessig
Filteret er en viktig del av vannbehandlingen. Bruk, kjemikalier og ytre påvirkninger avsetter partikler i vannet som legger seg i filteret. Det er derfor viktig med jevnlig utspyling for at filteret skal fungere optimalt og bidra til gode vannverdier. Sliter du med ustabile vannverdier, anbefaler vi ofte en sjekk av filteret. Det er de siste årene utviklet klorprodukter som også renser filteret: Bayrol Chlorilong ultimate 7 og Bayrol Varitab.

8. Vedlikeholde sirkulasjonspumper, rør, koblinger og filteret
Utstyr som er i orden, gir forutsigbarhet og er en del av den viktige vannbehandlingen du som basseng/spa eier utfører.

9. Bruk "rene" produkter med høyt innhold av aktive stoffer.
Såkalte "billige" kjemikalier har ofte et lavt innhold aktive stoffer. Dette resulterer i høyere forbruk/mengde produkt pr. dosering.

Sjekk jevnlig bassengvannet, og alltid før behandling. Ideelle vannverdier:

  • pH verdien bør ligge mellom 7,2 og 7,6.
  • Klor innholdet bør ligge mellom 0,5 og 1,5 mg/l.
  • Bunden klor innhold bør ligge på maks 0,5 mg/l. Evnt. maks 50% av den frie klorverdien.
  • Cyanursyre bør ligge på maks 25 - 50 mg/l. (restavfall fra triklor som kan gjøre klor ineffektiv)
  • Alkalitet bør ligge mellom 80 - 120 mg/l.
  • Hardhet bør ligge mellom 150 - 250 mg/l.

Mer utdypende informasjon om de ulike trinnene finner du her

Velkommen innom vårt lager i Sandvika for en fagprat og hyggelig handel.
Vi har det meste av kjemi på lager til enhver tid!

Råd og Tips ved problemer med vannet:


Smebyś Basseng og Spa Service AS
Rådgivning, veiledning og til inspirasjon for private svømmeanlegg

 PROBLEM  RESULTAT HVORFOR BEHANDLING
Vannet er grønt  Levende grønnalger i vannet Mangel på klor og eller for lav pH verdi Juster pH(7,2-7,6) og sjokk klorer
Vannet er sort Oppløste metaller - kobber, jern mangan i vannet pH verdien er for lav juster pH verdien, sjokk klore og tilsett fellingsmiddel. Filtrer til vannet er i orden
Vannet er brunt Oppløste metaller - kobber, jern mangan i vannet pH verdien er for lav juster pH verdien, sjokk klore og tilsett fellingsmiddel. Filtrer til vannet er i orden
Vannet er ugjennomsiktig, tåkete, melkefarget pH verdien er for høy Juster pH verdien (7,2 - 7,6)
Vannet er ugjennomsiktig, tåkete, melkefarget Det er for store mengder av organisk materiale vannet Det mangler klor - filtreringsproblem Juster pH verdien, og sjokk klorer
Brune runde halvmåne formede pletter i bunnen Levende brunalger i vannet Mangel på klor og eller for lav pH verdi Juster pH verdien, og sjokk klorer
Sidene er glatte og slimete Levende grønnalger i vannet Mangel på klor og eller for lav pH verdi Juster pH verdien, og sjokk klorer
Rust på leidere og annet metall Vannets kalsium hardhet er for lav. Vannet er bløtt Test og juster Kalsium hardhet til 150 - 250 mg/l
Rust på leidere og annet metall For lav pH verdi Reguler pH verdien (7,2 - 7,6)
Grønt hår Alt for lav pH verdi Reguler pH verdien (7,2 - 7,6)
Svie i øynene Høyt innhold av bunden klor i vannet U-balanse i pH verdi eller klorballansen Juster pH(7,2-7,6) og sjokk klorer
Ubehagelig" klorlukt" Stort innhold av bunden klor i vannet U-balanse i pH verdi eller klorballansen Juster pH(7,2-7,6) og sjokk klorer
pH verdien farer opp og ned, vanskelig å holde stabil Alkaliteten er for lav Test vannet for innhold av Alkalitet og juster ned til 80 - 120 p.p.m. Tilsett pH+
pH verdien farer opp og ned, og holdes nede Alkaliteten er for høy Test vannet for innhold av Alkalitet og juster ned til 80 - 120 p.p.m. Tilsett OFTE små doser pH-
Alt er i orden, men det fungerer ikke tilfredsstillende Kjemikaliene virker ikke korrekt Vannets metningsgrad/ ledningsevne er for stor Test og utskift 1/3 av bassengvannet. Ledningsevnen må ikke være mer en dobbelt så stor som ledningstallet i det vannet som kommer ut av tilførselsdysen
Vannet skummer For mye algemiddel Reduser tilsetning av algemiddel og fyll på med vann

  
Slik bør målingene se ut:

 pH verdier  7,2-7,6 Total alkalitet 80-120 mg/l
Fritt klor 1,0 - 3,0 mg/l  Kalsium hardhet 150 - 250 mg/l
Bunden klor Max 0,5 mg/l Cyanursyre 25 - 50 mg/l


Håper ovennevnte informasjon kan gi svar på en del spørsmål vedrørende drift av private basseng. 
Er det fremdeles noe du lurer på, ta gjerne kontakt med oss!