Service og Montasje

Montasje

 • All montasje utføres av montører med lang erfaring.
 • Vi monterer utstyr kjøpt hos oss.
 • Timepris: kr 1 100,- eks. mva / kr 1375,- inkl. mva.
 • Tiden beregnes fra avreise våre lokaler i Sandvika til montøren er tilbake. Egen timepris og pris pr. km. tilkommer for kjøring.
 • Minstepris for oppmøte er kr 1500,-.
 • Minstepris for å åpne / stenge basseng er 3 000 inkl. mva- + service bil.
 • På lengre reiser utenfor områdene rundt indre Oslofjord avtales normalt en fast oppmøte pris.

Service avtaler

 • Vi utfører faste service avtaler for offentlige og private bad.
 • Omfanget av disse skreddersys i samarbeid med kunden.

Befaring / oppmøte

 • Befaring, opplæring og prosjektering faktureres etter område. Priser finner du her.
 • Benytt gjerne vår nettbutikk, eller sende en mail og legg ved bilder av hva du ønsker reparert eller byttet, råd om kjøp via mail er kostnadsfritt.

Viktig informasjon ved legging/sveising av basseng duk

 • Ved legging av prefabrikkerte duker og sveising av armert duk kan det bli enkelte folder og skrukker, dette gir ikke grunnlag for pris avslag.

Viktig informasjon om vinter avstengning

 • Vi vinterstenger alltid Deres basseng slik vi mener er optimalt.
 • Dessverre er få basseng like og skader kan oppstå selv om alt er gjort etter boka.
 • Vi påtar oss intet ansvar for skader som oppstår på basseng, rør, utstyr o.lignende til tross for at vi har vinterstengt.

Viktig informasjon om montasje og service

 • Under montasje og reparasjoner hender det at lekkasjer og feil kan oppstå når man arbeider på anlegget.
 • F.eks. kan en pumpe som har gått i mange år bråke ved oppstart etter å ha vært stoppet et døgn eller gamle koblinger lekke når man rører et gammelt røropplegg.
 • Utbedring av slike uforutsette feil faktureres etter medgått tid og deler.

Les også våre salgs- og leveringsbetingelser