Reklamasjon

Har produktet du har kjøpt fra oss en mangel ved mottagelse, er det viktig at du gir oss beskjed om det så snart du har undersøkt varen. Produkter under reklamasjon skal ikke monteres eller benyttes inntil vi har ferdigbehandlet din reklamasjon.

Har du mottatt varene via en forsendelse og esken er skadet, ta bilde av den før du åpner den.

Har det oppstått en fabrikasjonsfeil ved produktet du har kjøpt oss oss innen reklamasjonsfristen, setter vi pris på utfyllende informasjon om når feilen oppstod og hvordan den påvirker produktet ditt.

Ved reklamasjon på elektriske artikler, må kopi av faktura fra autorisert elektriker og samsvarserklæring legges ved. 

Forhold som ikke gir reklamasjonsrett
Uhell, beskadigelse o.l. som skyldes alminnelig slitasje, uriktige vannverdier som kan forårsake skade på pumper, innstøpning, filter m.m., anvendelse av dårlig eller feil smøremateriell, uriktig behandling, overbelastning eller lignende.

Monteres, forandres eller repareres den leverte vare innenfor reklamasjonstidens av andre aktører enn Smebys AS bortfaller reklamasjons adgangen. Det samme gjelder hvis den medfølgende monterings- og bruksanvisningen ikke følges, så vel under monteringen og igangsettingen som etter at anlegget er satt i drift.

Hvordan du går frem med din reklamasjon:
Fyll ut vårt reklamasjonsskjema, sende det til oss via epost og legge ved bilder og gjerne en kort video av produktet fra ulike vinkler. Vi setter pris på utfyllende informasjon, noe som også vil gjøre vår behandling av din reklamasjon raskere.