pH justering

pH justering

11 produkter

  For optimal vannbehandling, er det viktig at vannets pH verdi til enhver tid blir målt og justert.  Andre kjemikalier er i stor grad avhengig av at pH verdien er riktig. Kontroller derfor alltid pH verdien før du tilsetter desinfeksjon, algemidler eller flokkuleringsmiddler. 

  Verdien skal ligge mellom 7.2 og 7.6  ved bruk av klor.
  Og mellom 7.0 og 7.4 ved bruk av aktivt oksygen.

  For å øke pH verdien, benyttes pH+ og for å sende pH verdien, benyttes pH-

  Har du utfordringer med å få justert pH verdien, må du måle total alkalitet (TA) og vannets hardhet (CA) da ubalanse her kan gjøre justering av pH verdien vanskelig. Les mer her

  11 produkter
  Bayrol PH Pluss 1 kg
  149,00 kr
  Bayrol PH Pluss 5 kg
  349,00 kr
  Bayrol pH-Minus / Natriumbisulfat 6 kg Spann
  379,00 kr
  Melpool pH pluss 1 kg
  149,00 kr
  Melpool pH pluss 5 kg
  349,00 kr
  Melpool pH minus 1.5 kg
  179,00 kr
  Melpool pH minus 7 kg
  479,00 kr
  pH Pluss 25 kg kalsinert soda tung / sekk
  895,00 kr
  PH-Minus / Natriumbisulfat 25 kg sekk
  895,00 kr
  pH minus. Svovelsyre ( Batteri syre ) 37% / 25 L kanne
  925,00 kr
  pH minus. Svovelsyre ( Batteri syre ) 15% / 25 L kanne
  895,00 kr