Vannbehandling

For å oppnå et krystallklart og rent vann, er det viktig med riktig bruk av kjemi i tillegg til godt testutstyr.

Smebys fører kvalitetsprodukter innen kjemi, test og doseringsutstyr. Vi gir og god veiledning.

Vannbehandling Det er ett produkt.

Underkategorier

 • PH Justering

  For optimal vannbehandling, er det viktig at vannets pH verdi til enhver tid blir målt og justert.

  Andre kjemikalier er i stor grad avhengig av at pH verdien er riktig.
  Kontroller derfor alltid pH verdien før du tilsetter desinfeksjon, algemidler eller flokkuleringsmiddler.

  Verdien skal ligge mellom 7.2 og 7.6  ved bruk av klor.
  Og mellom 7.0 og 7.4 ved bruk av aktivt oksygen.

  For å øke pH verdien, benyttes pH+ og for å sende pH verdien, benyttes pH-.

 • Klor

  Klor desinfiserer basseng/spa vann for organiske og uorganiske stoffer, slik at det er trygt å bade/oppholde seg i det. 

  Vi fører produkter av høy kvalitet, levert av anerkjente europeiske leverandører.

  Disse gir et trygt, forutsigbart og kostnadseffektivt forbruk. 

 • Klorfritt

  Et godt alternativ til klor er aktivt oksygen som gir luktfri og skånsom desinfeksjon. 

  Høyt oksygeninnhold i vannet virker bakteriedrepende. Man kan bade relativt raskt etter tilsetning og sjokkbehandling.

  Vi anbefaler jevnlig sjokkbehandling (hver 14. dag) ved klorfri vannbehandling for å holde vannet fritt for bakterier.

 • Algemiddel

  Sporer fra mikroorganismer transporteres gjennom luften og kommer unngåelig ned i bassengvannet.
  Omgivelsene rundt – høy varme, mye regn og stor badeaktivitet påvirker også utviklingen av belegg i bassenget.

  Et viktig trinn i vannbehandlingen er derfor algeforebygging. Tilsett jevnlig algemiddel for et delikat basseng.

 • Flock / Fellingsmidler

  For et krystallklart vann anbefaler vi bruk av flokkuleringsmidler. 

  De binder små svevende uklarhetene i større enheter som er lettere å fange opp av sandfilteret eller med en bunnsuger.

 • Alkalitet / Hardhet

  Vannets hardhet og alkalitetsverdi påvirker pH balansen, og er viktig å ha kontroll på.

  Vann med en ideell hardhet og alkalitetsverdi, er mer motstandsdyktig for pH svingninger og lettere å justere.

  Ved å ha kontroll på alkalitet, hardhet og pH- verdiene - blir øvrige kjemikalier bedre utnyttet og sikrer en økonomisk og god vannbehandling av ditt basseng eller spa anlegg.

 • Spa

  God vannbehandling av ditt spa gir ren badeglede.

  Vi fører produkter for pH justering, desinfeksjon med og uten klor, algeforebygging og flokkulering/klarhet.

 • Måle- og testutstyr
 • Doseringsutstyr
 • Automatikk
  Automatikk gir deg et enkelt og forutsigbart bassenghold!
  Skap som måler og doserer kjemi, og sørger for riktige vannverdier 24/7.
  For klor eller klorfri (aktivt oksygen) vannbehandling.
  Brukervennlige produkter med ulike muligheter som app tilkobling og eksternt kontrollpanel.
  Vi har automatikk for både pH og klor, samt pH, klor, algemiddel og flokkulering.
 • Hov og teleskopstang
 • Slamsugere
 • Diverse
 • Vannbehandling, råd og...

  Et basseng og boblebad gir stor glede for hele familien!
  For å sikre den beste vannbehandlingen anbefaler vi å sette seg inn i viktige pleietrinn og anbefalt rekkefølge.
  Vannanalyse, vannbehandling og rengjøring gir sammen den beste badeopplevelsen

Viser 1 - 1 av 1 produkt
Viser 1 - 1 av 1 produkt