PH Justering

For optimal vannbehandling, er det viktig at vannets pH verdi til enhver tid blir målt og justert.

Andre kjemikalier er i stor grad avhengig av at pH verdien er riktig.
Kontroller derfor alltid pH verdien før du tilsetter desinfeksjon, algemidler eller flokkuleringsmiddler.

Verdien skal ligge mellom 7.2 og 7.6  ved bruk av klor.
Og mellom 7.0 og 7...

For optimal vannbehandling, er det viktig at vannets pH verdi til enhver tid blir målt og justert.

Andre kjemikalier er i stor grad avhengig av at pH verdien er riktig.
Kontroller derfor alltid pH verdien før du tilsetter desinfeksjon, algemidler eller flokkuleringsmiddler.

Verdien skal ligge mellom 7.2 og 7.6  ved bruk av klor.
Og mellom 7.0 og 7.4 ved bruk av aktivt oksygen.

For å øke pH verdien, benyttes pH+ og for å sende pH verdien, benyttes pH-.

Mer

PH Justering Det er ingen produkter i denne kategorien.

Underkategorier