Trinn 3. Forebygg algedannelse

Trinn 3. Forebygg algedannelse
Trinn 3. Forebygg algedannelse
Trinn 3. Forebygg algedannelse
Trinn 3. Forebygg algedannelse
Trinn 3. Forebygg algedannelse
Trinn 3. Forebygg algedannelse
Trinn 3. Forebygg algedannelse

Trinn 3. Forebygg algedannelse

  • Gir deg det beste utgangspunktet for optimal vannbehandling
Velg mellom manuelle eller automatiske løsninger. Vi har utvalget!

Det er helt naturlig at det kommer sporer fra alger og sopp i bassengvannet. Fra luften og miljøet rund bassenget. Det er ikke nok med desinfeksjon for å forhindre at disse sporene utvikler seg.

Algedannelse i bassengvann er det derfor viktig å forebygge med et algemiddel kontinuerlig igjennom hele sesongen. Det er svært mye lettere å forhindre algevekst, enn det er å få den bort. Det kan ta lang tid og gir et uklart og lite delikat vann.

Tilfør vannet algemiddel regelmessig igjennom hele sesongen, ca. 1 gang i uken.
Ved høye temperaturer, hyppig bruk og mye sollys, anbefaler vi å doble doseringen.

I forhold til algedannelse, er det også viktig at vannet sirkulerer jevnt og kontinuerlig.

De vanligste algene i basseng er grønne, gule og sorte alger.
De farger vannet og fester seg til bassengflatene som blir glatte og sleipe. De formerer seg svært raskt, og sees først når de har formert seg vesentlig. For å få bukt med de må man sjokklorere vannet og skrubbe flatene. Ofte må behandlingen gjentas. De kan og tette filter og pumper.

Hvordan kan du se og behandle de ulike algene:

Alge

Forårsaker

Årsak

Behandling

Grønne alger

Gir grønt vann og glatt belegg på flater som vegger og stiger.

Mangel på klor og eller for lav pH verdi. Lav sirkulasjon.

Sjokk klorer og juster pH verdien. Skrubb flatene om nødvendig.
Tilfør algemiddel. Sjekk pH verdien og desinfiser vannet som normalt.

Sorte alger

Sorte flekker på flater som vegger og gulv.

Mangel på klor og eller for lav pH verdi. Lav sirkulasjon.

Skrubb flatene med sorte flekker, sjokklorer vannet, tilfør algemiddel. Skrubb og slamsug grundig. Sjekk pH verdien og desinfiser vannet som normalt.

Gule alger

Gulfarget belegg på flater som vegger, gulv og stiger.

Mangel på klor og eller for lav pH verdi. Lav sirkulasjon.

Skrubb flatene med belegg, sjokklorer vannet, tilfør algemiddel (gjerne mot gulalger). Sjekk pH verdien og desinfiser vannet som normalt.

Bruk algemiddel kontinuerlig til du er sikker på at algene er borte. Husk at de minste forekomstene ikke kan sees. Det er først når de har formert seg i stor grad.

Vannanalyse
0,00 kr
Trinn 1. Skap et nøytralt vann med riktig pH verdi
0,00 kr
Trinn 2. Desinfeksjon
0,00 kr
Trinn 3. Forebygg algedannelse
0,00 kr
Trinn 4. Tilsett flokkulering/fellings middel
0,00 kr

Vi kan alt innen svømmebasseng og spa

Smebys AS har siden 2012 gitt profesjonell veiledning innen nybygg, utført service og vedlikehold av eksisterende anlegg og solgt kvalitetsprodukter innen bl.a. bassengutstyr, montasjemateriell og kjemikalier. Vi er et lite firma som setter god kundebehandling høyt. Velkommen til vår butikk i Sandvika!