Trinn 2. Desinfeksjon

Trinn 2. Desinfeksjon
Trinn 2. Desinfeksjon
Trinn 2. Desinfeksjon
Trinn 2. Desinfeksjon
Trinn 2. Desinfeksjon
Trinn 2. Desinfeksjon
Trinn 2. Desinfeksjon
Trinn 2. Desinfeksjon
Trinn 2. Desinfeksjon
Trinn 2. Desinfeksjon
Trinn 2. Desinfeksjon
Trinn 2. Desinfeksjon
Trinn 2. Desinfeksjon

Trinn 2. Desinfeksjon

  • Gir deg det beste utgangspunktet for optimal vannbehandling
Velg mellom manuelle eller automatiske løsninger. Vi har utvalget!

Alt basseng og boblebadvann må desinfiseres for at vi skal kunne bade trygt i det.

Et basseng eller boblebad vil naturlig bli tilsatt bakterier, organisk og uorganisk materiale. Fra mennesker, natur og miljøet rundt, og bakterier kan formere seg raskt i varmt vann. Det er derfor viktig å benytte desinfeksjon/oksydanter som fjerner bakterier, sporer og andre mikroorganismer. 

Du kan velge mellom klorholdige og klorfrie kjemikalier. Innen begge gruppene finnes det ulike varianter: granulat/pulver, tabletter og flytende. De har ulike tidsintervaller for dosering. Andre forhold som bruk, temperatur, sol og tilført "rusk og rask" påvirker også hvor ofte og hvor mye desinfeksjon som må tilføres.

  • Granulat/pulver, løses opp i en bøtte bassengvann og må tilsettes jevnlig/hyppig i bassengvannet.
  • Tabletter tilsettes i egnet beholder eller skimmer og avgir gradvis desinfeksjonen. Doseres i gjennomsnittet ukentlig.
  • Flytende benyttes sammen med automatikk.

Det som er viktig å merke seg er at klorholdig desinfeksjon aldri må tilsettes direkte i bassengvannet. Dette da det vil medføre misfarging/bleking av bassengflatene. Løs alltid opp granulat i en bøtte vann, og benytt egnet beholder eller skimmer til tablettene. Det finnes også tabletter som inneholder filterrens, disse må doseres i skimmeren.
Les alltid pakningsvedlegget før bruk, bland aldri kjemikalier og husk at kjemikaliene skal tilsettes i vann, man skal aldri ha vann i kjemikaliene.

Klorholdige produkter
Gir en rask og sikker desinfeksjon, og er mest benyttet.
Klor oksyderer/forbrenner forurensning som bakterier og mikroorganismer raskt og effektivt fra vannet og gjør det trygt å bade.

Det er viktig å måle klorverdien i vannet før nye produkter tilsettes, for å sikre at verdien ikke blir for høy. Noe som kan irritere hud og øyne. Samtidig er det viktig å alltid ha desinfeksjon i vannet.  

Ideell klorverdi er mellom 1-3 mg/l 

Når vi måler klorverdien i vannet, er det viktig å merke seg to viktige klorverdier:
Fri klor er aktiv desinfiserende klor. Den som forbrenner.
Bunden klor, er klor som har reagert med ammoniakkforbindelser i vannet. Disse kommer bla. fra mennesker (svette, urin m.m). Bunden klor er "brukt opp" og vi ønsker ikke for høye verdier av den i badevannet. Den gir klorlukt og kan svi i øynene. For å finne verdien av bunden klor, må vi måle både fri klor og total klor. Differansen her er bunden klor. Ved for høye verdier av bunden klor må vannet sjokkbehandles. En sjokkbehandling innebærer å tilsette en høy dose klorpulver som oksyderer/fjerner den bundne kloren. Ved en sjokkbehandling, må anlegget gå i 12 timer og klornivået må sjekkes og være under 3 mg/l før man bader igjen. 

Klorlås
Ved lang tids bruk av triklor (klor tilsatt en stabilisator som beskytter mot nedbrytning av UV-stråler fra solen) uten utskiftning av vann, kan det bygge seg opp så mye cyanursyre i vannet at man får det vi kaller klorlås. Kjemikaliene har ikke lenger har ønsket effekt. Opplever du at vannet ditt blir uklart til tross for at du måler riktige vannverdier og har benyttet desinfeksjon som inneholder triklor, anbefaler vi at du bytter ut minst 50% av vannet i bassenget ditt. Gjerne mer om du kan. Så må du måle vannverdiene dine og justere vannbalansen igjen. 

Cyanursyre nivået i vannet bør ligge på max. 25 - 50 mg/l.

Vanlig teststrips og testsett måler ikke cyanursyre. Scuba II er et digitalt måleapparat som måler cyanursyre. Alternativt kan du komme til vårt lager i Sandvika og få en total vannanalyse hos oss. 

Klorfrie produkter
Er et godt alternativ til klor, og gir en skånsom og luktfri desinfeksjon.
Klorfrie produkter desinfiserer ved hjelp av aktivt oksygen. Høyt innhold av aktivt oksygen i vannet virker bakteriedrepende. Aktivt oksygen kan tilsettes direkte i vannet, er skånsom, luktfri og man kan bade raskt etter desinfisering og sjokkbehandling med aktivt oksygen (15 min). 

Ved bruk av klorfri desinfeksjon, må vannet sjokkbehandles ved behov (hyppig bruk = ca. hver 14. dag) for å sikre høy vannkvalitet fri for bakterier. Man kan sjokkbehandle med klor, for så å gå tilbake til aktivt oksygen når kloren er ute av vannet. Det finnes og aktivt oksygen produkter for sjokkbehandling. Klarer ikke de å klarne vannet, fjerne organisk fett fra vannet, anbefaler vi sjokkbehandling med klorpulver ved behov.

Dosering av desinfeksjon:
Man kan velge mellom manuell og automatisk dosering.
Manuell dosering forutsetter at du jevnlig husker å tilsette kjemien (pulver eller tabletter)
Automatisk dosering gir forutsigbarhet og et jevnt innhold av desinfeksjon i vannet.
Automatisk dosering kan også kombineres med automatisk måling.
Et automatikk skap måler og doserer kjemi etter verdiene som til enhver tid er i vannet.
Måling av pH og desinfeksjon (klor, reddox, brom eller aktivt oksygen) er det mest vanlige. Men vi har og automatikk som måler og doserer opp til 4 vannverdier (pH, desinfeksjon, algemiddel og flokkulering). Les mer om vår automatikk her, og ta gjerne kontakt om du har spørsmål.

Vannanalyse
0,00 kr
Trinn 1. Skap et nøytralt vann med riktig pH verdi
0,00 kr
Trinn 2. Desinfeksjon
0,00 kr
Trinn 3. Forebygg algedannelse
0,00 kr
Trinn 4. Tilsett flokkulering/fellings middel
0,00 kr

Vi kan alt innen svømmebasseng og spa

Smebys AS har siden 2012 gitt profesjonell veiledning innen nybygg, utført service og vedlikehold av eksisterende anlegg og solgt kvalitetsprodukter innen bl.a. bassengutstyr, montasjemateriell og kjemikalier. Vi er et lite firma som setter god kundebehandling høyt. Velkommen til vår butikk i Sandvika!