Vann verdier, råd og tips ved ulike problemer med og i vannet.

Vann verdier, råd og tips ved ulike problemer med og i vannet.

Vann verdier, råd og tips ved ulike problemer med og i vannet.

  • Gir deg det beste utgangspunktet for optimal vannbehandling
Velg mellom manuelle eller automatiske løsninger. Vi har utvalget!

Rådgivning, veiledning og til inspirasjon for private svømmeanlegg

 PROBLEM  RESULTAT HVORFOR BEHANDLING
Vannet er grønt  Levende grønnalger i vannet Mangel på klor og eller for lav pH verdi Juster pH verdien og sjokk klorer. Tilsett algemiddel. Filtrer til vannet er i orden.
Vannet er sort Oppløste metaller - kobber, jern mangan i vannet pH verdien er for lav Juster pH verdien og sjokk klorer. Tilsett fellings-middel. Filtrer til vannet er i orden.
Vannet er brunt Oppløste metaller - kobber, jern mangan i vannet pH verdien er for lav Juster pH verdien opp, sjokk klore og tilsett fellingsmiddel. Filtrer til vannet er i orden.
Vannet er ugjennomsiktig, tåkete, melkefarget pH verdien er for høy Juster ned pH verdien (7,2 - 7,6)
Vannet er ugjennomsiktig, tåkete, melkefarget Det er for store mengder av organisk materiale vannet Det mangler klor - filtreringsproblem Juster pH verdien, og sjokk klorer. Filtrer til vannet er i orden.
Brune runde halvmåne formede pletter i bunnen Levende brunalger i vannet Mangel på klor og eller for lav pH verdi Juster pH verdien, og sjokk klorer. Filtrer til vannet er i orden.
Sidene er glatte og slimete Levende grønnalger i vannet Mangel på klor og eller for lav pH verdi Juster pH verdien, og sjokk klorer. Filtrer til vannet er i orden
Rust på leidere og annet metall Vannets kalsium hardhet er for lav. Vannet er bløtt Test og juster Kalsium hardhet til 150 - 250 mg/l
Rust på leidere og annet metall For lav pH verdi Reguler pH verdien (7,2 - 7,6)
Grønt hår Alt for lav pH verdi Reguler pH verdien (7,2 - 7,6)
Svie i øynene Høyt innhold av bunden klor i vannet U-balanse i pH verdi eller klorballansen Juster pH (7,2-7,6) og sjokk klorer. Filtrer til vannet er i orden
Ubehagelig" klorlukt" Stort innhold av bunden klor i vannet U-balanse i pH verdi eller klorballansen Juster pH (7,2-7,6) og sjokk klorer. Filtrer til vannet er i orden
pH verdien farer opp og ned, vanskelig å holde stabil Alkaliteten er for lav Test vannet for innhold av Alkalitet og juster ned til 80 - 120 p.p.m. Tilsett pH+
pH verdien farer opp og ned, og holdes nede Alkaliteten er for høy Test vannet for innhold av Alkalitet og juster ned til 80 - 120 p.p.m. Tilsett OFTE små doser pH-
Alt er i orden, men det fungerer ikke tilfredsstillende Kjemikaliene virker ikke korrekt, du har fått klorlås. Vannets metningsgrad/ ledningsevne er for stor. Klorlås Test og utskift 1/3 av bassengvannet. Ledningsevnen må ikke være mer en dobbelt så stor som ledningstallet i det vannet som kommer ut av tilførselsdysen
Vannet skummer For mye algemiddel Reduser tilsetning av algemiddel og fyll på med vann


Husk at hver gang du har løst et problem, må filter og skimmerkurv renses.
Kjør en backwash av filteret ditt, tøm silkurven i skimmeren og rens vannet for partikler med en slamsuger og/eller kost og hov. La så vannet stå og renses i 24 timer til du ser at problemet ditt er løst før du benytter bassenget igjen.

Etter behandlingen anbefaler vi å forebygge med regelmessig tilsetning av desinfeksjon, samt fellings og algemiddel. 

Slik bør målingene se ut i et balansert vann:

 pH verdier  7,2-7,6 ved klor desinfesjon
7,0-7,4 ved aktivt oksygen
Total alkalitet 80-120 mg/l
Fritt klor 1,0 - 3,0 mg/l  Kalsium hardhet 150 - 250 mg/l
Bunden klor Max 0,5 mg/l Cyanursyre 25 - 50 mg/l

Ønsker du en profesjonell vannanalyse hvor alle nivåer blir målt, utfører vi det i vår butikk i Sandvika. Velkommen innom!

Vannanalyse
0,00 kr
Trinn 1. Skap et nøytralt vann med riktig pH verdi
0,00 kr
Trinn 2. Desinfeksjon
0,00 kr
Trinn 3. Forebygg algedannelse
0,00 kr
Trinn 4. Tilsett flokkulering/fellings middel
0,00 kr

Vi kan alt innen svømmebasseng og spa

Smebys AS har siden 2012 gitt profesjonell veiledning innen nybygg, utført service og vedlikehold av eksisterende anlegg og solgt kvalitetsprodukter innen bl.a. bassengutstyr, montasjemateriell og kjemikalier. Vi er et lite firma som setter god kundebehandling høyt. Velkommen til vår butikk i Sandvika!