Råd og Tips

SPØRSMÅL VEDRØRENDE TEKNISK DRIFT I SVØMMEHALLER
Smebyś Basseng og Spa Service AS
Rådgivning, veiledning og til inspirasjon for private svømmeanlegg
PROBLEM RESULTAT HVORFOR BEHANDLING
Vannet er grønt                                                                    Levende grønnalger i vannet Mangel på klor og eller for lav pH verdi Juster pH(7,2-7,6) og sjokk klorer
Vannet er sort Oppløste metaller - kobber, jern mangan i vannet pH verdien er for lav juster pH verdien, sjokk klore og tilsett flokningsmiddel. Filtrer til vannet er i orden
Vannet er brunt Oppløste metaller - kobber, jern mangan i vannet pH verdien er for lav juster pH verdien, sjokk klore og tilsett flokningsmiddel. Filtrer til vannet er i orden
Vannet er ugjennomsiktig, tåkete, melkefarget   pH verdien er for høy Juster pH verdien (7,2 - 7,6)
Vannet er ugjennomsiktig, tåkete, melkefarget Det er for store mengder av organisk materiale vannet Det mangler klor - filtreringsproblem Juster pH verdien, og sjokk klorer
Brune runde halvmåne formede pletter i bunnen Levende brunalger i vannet Mangel på klor og eller for lav pH verdi Juster pH verdien, og sjokk klorer
Sidene er glatte og slimete Levende grønnalger i vannet Mangel på klor og eller for lav pH verdi Juster pH verdien, og sjokk klorer
Rust på leidere og annet metall   Vannets kalsium hardhet er for lav. Vannet er bløtt Test og juster Kalsium hardhet til 150 - 250 mg/l
Rust på leidere og annet metall   For lav pH verdi Reguler pH verdien (7,2 - 7,6)
Grønt hår   Alt for lav pH verdi Reguler pH verdien (7,2 - 7,6)
Svie i øynene Høyt innhold av bunden klor i vannet U-balanse i pH verdi eller klorballansen Juster pH(7,2-7,6) og sjokk klorer
Ubehagelig" klorlukt" stort innhold av bunden klor i vannet U-balanse i pH verdi eller klorballansen Juster pH(7,2-7,6) og sjokk klorer
pH verdien farer opp og ned, vanskelig å holde stabil   Alkaliteten er for lav Test vannet for innhold av Alkalitet og juster ned til 80 - 120 p.p.m. Tilsett pH+
pH verdien farer opp og ned, og holdes nede   Alkaliteten er for høy Test vannet for innhold av Alkalitet og juster ned til 80 - 120 p.p.m. Tilsett OFTE små doser pH-
Alt er i orden, men det fungerer ikke tilfredsstillende Kjemikaliene virker ikke korrekt Vannets metningsgrad/   ledningsevne er for stor Test og utskift 1/3 av bassengvannet. Ledningsevnen må ikke være mer en dobbelt så stor som ledningstallet i det vannet som kommer ut av tilførselsdysen
Vannet skummer   For mye algemiddel Reduser tilsetning av algemiddel og fyll på med vann
Slik bør målingene se ut:
pH verdier 7,2 - 7,6 Total alkalitet 80 - 120 mg/l
Fritt klor 1,0 - 3,0 mg/l Kalsium hardhet 150 - 250 mg/l
Bunden klor Max 0,5 mg/l Cyanursyre 25 - 50 mg/l

Følg: forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.

Håper ovennevnte informasjon kan gi svar på en del spørsmål vedrørende drift av private basseng.
Er det fremdeles noe man lurer på, ta kontakt med oss:
E-post: post@smebys.no  / ove@smebys.no         Tlf: 90365206/92638192