Service og Montasje

Montasje

 • All montasje utføres av montører med lang erfaring
 • Timepriser er pr i dag kr 880,- eks Mva / kr 1100,- inkl. Mva
 • Minstepris for oppmøte er kr 1500,- så sant vi ikke var i området.
 • Tiden beregnes fra avreise våre lokaler i Sandvika til montøren er tilbake.
 • På lengre reiser utenfor områdene rundt indre Oslofjord avtales normalt en fast oppmøte pris.

Service avtaler

 • Vi utfører faste service avtaler for offentlige og private bad.
 • Omfanget av disse skreddersys i samarbeid med kunden. 

Befaring / oppmøte

 • Befaringer, opplæring, rådgiving og utarbeidelse av tilbud faktureres som montasje.
 • Det beste er å gå inn på vår hjemmeside og sende en mail og legge ved bilder av hva man ønsker reparert eller byttet.

Viktig info legging / sveising av basseng duk

 • Ved legging av prefabrikkerte duker og sveising av armert duk kan det bli enkelte folder og skrukker, dette gir ikke grunnlag for pris avslag.

Viktig info Vinter avstengning

 • Vi vinterstenger alltid Deres basseng slik vi mener er optimalt.
 • Dessverre er få basseng like og skader kan oppstå selv om alt er gjort etter boka.
 • Vi påtar oss intet ansvar for skader som oppstår på basseng, rør, utstyr o.lign.
  Til tross for at vi har vinterstengt.

Viktig info montasje / service

 • Under montasje og reparasjoner hender det at lekkasjer og feil kan oppstå når man arbeider på anlegget.
 • F.eks. kan en pumpe som har gått i mange år bråke ved oppstart etter å ha vært stoppet et døgn eller gamle koblinger lekke når man rører et gammelt røropplegg.
 • Utbedring av slike feil faktureres etter medgått tid og deler.


Les også våre salgs- og leveringsbetingelser