Niveko basseng. Vis større

Niveko basseng.

Ny

Det ultimate basseng innen design og kvalitet.

Spesial laget etter dine ønsker.

Søk Niveko på våre sider og sjekk alle de fantastiske mulighetene.

Gå til https://www.niveko-pools.com/pools/ og lær mer.

Merk bassenget Smeby,s og Deres navn og du vil iløpet av kort tid motta et uforpliktende pristilbud.

Flere detaljer

Mer informasjon

Niveko plus 

Man velge Niveko plus hvor innstøpnings delene er spesial laget i syrefast stål for Niveko og gir et optimalt resultat : 

https://www.youtube.com/watch?v=HF7fWvkjqJE

Om Niveko 

NIVEKO s.r.o. - Mer enn 20 års erfaring, 70 kvalifiserte medarbeidere, og mer enn 450 prosjekter utført årlig.

NIVEKO har i løpet av sin virksomhet fått tillit og popularitet med kunder over hele Europa. Takket være kontinuerlig observasjon av trender og utnyttelse av state-of-the-art teknologier, har NIVEKO blitt et symbol på kompromissløse høyverdige bassenger.
Den brede porteføljen inkluderer TOP LEVEL skimmer bassenger med økt vannstand og flere typer overløbsbassenger som har blitt dominerende i NIVEKO-selskapet. Den grunnleggende MULTI-designen inneholder et innsatt PVC-rutenett eller innsatt stein; designløsninger involverer varianter av uendelige INFINITY-overløp som passer til miljøer med variert terreng; Den individuelle ADVANCE-løsningen med limt stein eller den minimalistiske EVOLUTION-designen der overgangen mellom vannoverflaten og omgivelsene gir inntrykk av et integrert område. UNDERFLOW overløbsbassenget gir en svært individualistisk løsning der vann strømmer under gulvet, på hvilken måte en hvilken som helst kant eller overflatestopp av overløpstunnelen er fullstendig eliminert.
For mer informasjon om NIVEKO selskapet og dets produkter, vennligst besøk vår offisielle hjemmeside www.niveko-pools.com

About Niveko 

NIVEKO s.r.o. – more than 20 years of experience, 70 qualified employees, and more than 450 projects executed annually.

During the period of its activities, NIVEKO has gained confidence and popularity with customers across Europe. Thanks to continual observation of trends and utilization of the state-of-the-art technologies, NIVEKO has become a symbol of uncompromising high-quality pools.

The wide portfolio includes the TOP LEVEL skimmer pools with increased water level and several types of overflow pools which have become a dominant of the NIVEKO company. The basic MULTI design contains an inserted PVC grid or inserted stone; the design solutions involve variants of endless INFINITY overflows suitable to environments with diverse terrain; the individual ADVANCE solution with glued stone or the minimalist EVOLUTION design where the transition between the water surface and the surroundings produces the impression of an integral area. The UNDERFLOW overflow pool presents a highly individualistic solution where water flows under the floor, in which way any edge or surface termination of the overflow trough is fully eliminated.

For more information on the NIVEKO company and its products, please visit our official website www.niveko-pools.com