Chlorinator 4 kg In Line Vis større

Chlorinator 4 kg In Line

Ny

Chlorinator 4 kg In Line

Enkel dosering av klortabletter ved at man kjører en delstrøm via Chlorinatoren

1 320,00 kr